Cách tính lương hưu bình quân 5 năm cuối theo quy định hiện hành mới nhất

emailpower / 2020-03-12

Bảo hiểm hưu trí là một phần rất quan trọng để người lao động về hưu có thêm được nguồn thu nhập trang trải cho cuộc sống bản thân sau này. Tuy nhiên có nhiều người thắc mắc về cách tính lương hưu bình quân 5 năm cuối như thế nào là hợp lý.

Vấn đề lương hưu và cách tính lương hưu phải được đảm bảo chính xác để người hưởng lương hưu có thể đảm bảo được cuộc sống của họ. Nếu cách tính lương hưu không chính xác rất dễ đem đến thiệt thòi cho cán bộ hưu trí. Vậy hãy xem cách tính lương hưu bình quân 5 năm cuối như thế nào bạn nhé!

Cách tính lương hưu sao đây được căn cứ vào những quy định quả pháp luật Bảo hiểm xã hội, bạn có thể tham khảo qua:

Đối tượng tính lương hưu 5 năm cuối là ai?

Theo Khoản 1 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, các đối tượng tham gia bảo hiểm được tính lương hưu 5 năm cuối là người lao động thuộc đối tượng nhận lương theo Nhà Nước quy định, có toàn thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này, thì sẽ được tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

Người tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01/1995 sẽ tính bình quân tiền lương 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Như vậy căn cứ vào Điểm a của điều khoảng nói trên, những người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà Nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi làm việc theo chế độ tiền lương trước ngày 01/01/1995 sẽ là đối tượng được tính bình quân tiền lương 5 năm cuối.

Cách tính lương hưu 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu

Theo thông tư số 59/TT- BLĐTBXH quy định Điểm a, Khoản 1 Điều 20 đã quy định và hướng dẫn thi hành một số điều luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc đã ghi rõ cách tính lương hưu 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu theo công thức sau:

Mbqtl  = Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ việc/ 60 tháng

Trong đó: Mbqlt : là mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được xem là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có. Theo đó, thì tiền lương này sẽ được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ cụ thể :

Ông Nguyễn Văn A đã đủ 55 tuổi, và đã bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo mức tiền lương nhà nước quy định trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 1994 đến nay là 26 năm. Và hiện tại ông A đã đủ tuổi hưởng chế độ nghỉ hưu. Vậy nên, mức tiền lưng trung bình để ông được hưởng lương hưu sẽ được tính từ khoản thời gian như sau:

Do ông A tham gia bảo hiểm trước ngày 01/01/1995 sẽ có toàn bộ khoảng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo mức tiền nhà nước quy định. Nên mức bình quân tiền lương để bà có thể hưởng lương hưu sẽ được tính 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

 Bằng tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu của ông A sẽ được tính theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp thâm niên vượt khung.   

Mức lương hưu mà người cao tuổi được hưởng sẽ được căn cứ rõ ràng theo quy định của nhà nước. Bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết cũng như cách tính lương hưu bình quân 5 năm cuối theo các Điều Khoản quy định hiện hành mới nhất. Hy vọng bạn sẽ thấy những thông tin này hữu ích để tính lương hưu cho nhữn thành viên lớn tuổi trong gia đình của mình bạn nhé!

FILED UNDER : Bài viết hay

TAG :