Accrued Expense Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Accrued Expense

emailpower / 2022-05-26

Trong lĩnh vực kinh doanh phòng kế toán, thuật ngữ Accrued Expense được sử dụng, nhắc đến thường xuyên để chỉ các khoản chi phí cần phải chi trả. Nhưng bạn chưa hiểu cụ thể về Accrued Expense là gì, phương pháp kế toán Accrued Expense và tầm quan trọng của Accrued Expense như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu các thắc mắc trên qua bài viết dưới đây nhé!

  1. Khái niệm

Accrued Expense được hiểu là chi phí dồn tích được dùng như một thuật ngữ kế toán để ghi nhận các khoản chi phí tại thời điểm xảy ra phát sinh trong kỳ kế toán khi chưa được thanh toán trước, được lưu lại trên sổ sách. Bởi vì, chi phí dồn tích này đại diện cho nghĩa vụ thanh toán tiếp theo trong tương lai của công ty, do đó mức chi phí này được ghi nhận như một khoản nợ phải trả hiện tại trên bản cân đối kế toán. Accrued Expense chỉ là khoản ước tính, nên thường dẫn đến thay đổi sau khi nhận hóa đơn từ nhà cung ứng.

  • Các dạng Accrued Expense

Accrued Expense thường xuất hiện nhiều ở một số công ty kinh doanh mua bán, trao đổi hàng hóa được xuất từ người bán nhưng chưa nhận hóa đơn. Ngoài ra, Accrued Expense còn gồm cả những khoản thanh toán khác như trả lãi từ các khoản nợ, phí bảo hiểm, phí đóng thuế,…Bên cạnh đó, lương thưởng trả cho nhân viên cũng sẽ hoạch toán tại thời điểm nhất định nhưng hoạt động thanh toán thường tiếp theo sau đó. Như vậy, toàn bộ những chi phí phát sinh được liệt kê ở trên đều chưa có hóa đơn hay ngay tại thời điểm đó thanh toán luôn.

  • Phương pháp kế toán Accrued Expense

Các khoản Accrued Expense thường thống kê theo phương pháp kế toán phát sinh phương pháp này có thể dùng hoạch toán các khoản chi phí đã được công ty thanh toán nhưng chưa nhận hóa đơn.

Phương pháp kế toán phát sinh có đặc điểm khi có khoản chi phát sinh mặc dù được thanh toán hay chưa đều được ghi nhận lại trong sổ sách. Đặc biệt, trong tình huống phát sinh chi phí lớn, các công ty sẽ không ghi nhận Accrued Expense vì hạch toán gắn với nhiều công việc khác và liên quan đến số sách ghi nhận. Tuy nhiên, phương pháp này yêu cầu số lượng nhân công cao để tiếp nhận thông tin từ nhiều phía, nhưng phương pháp đem lại ước lượng chính xác về giao dịch, sự kiện diễn ra trong kỳ kế toán của công ty. Bên cạnh đó, còn là cơ sở giúp người đọc dễ dàng hiểu hơn về tình hình kế hoạch tài chính của công ty ở thời điểm hiện tại và dự báo được tương lai.

  • Tầm quan trọng của Accrued Expense

Bức tranh tài chính đầy đủ: Hoạt động ghi chép dễ dàng hơn, chính xác và đầy đủ thông tin khoản chi về giao dịch tài chính tại công ty. Giám đốc công ty, khi biết về Accrued Expense sẽ hiểu hơn về mức lợi nhuận thực tế của công ty, mang lại lợi nhuận nhờ đâu và chi phí dùng cho việc nào, hạn chế xảy ra rủi ro khi trao đổi tiền mặt trong kế toán thiếu chính xác và sai sót.

Tuân thủ GAAP: GAAP được hiểu là các nguyên tắc kế toán chung đều được chấp nhận, các nguyên tắc được liên kết lại với nhau được xem như tiêu chuẩn lập báo cáo tài chính. Chỉ khi dựa theo cơ sở Accrued Expense thì GAAP kế toán được dùng như phương pháp tiếp nhận, ghi chép chi phí và lợi nhuận. Đặc biệt GAAP chỉ phù hợp cho công ty có loại hình kinh doanh đã công bố báo cáo tài chính công ty.

Được các bên liên quan ưu tiên: Với Accrued Expense phản ánh tình hình tài chính công ty một cách minh bạch, công khai, dễ đoán hơn. Mang lại nhiều lợi ích cho bên thứ ba có liên quan công ty như nhà đầu tư đang có ý định đầu tư vào công ty, chủ nợ, nhà cung ứng hay một số những cá nhân khác cần xem xét, đánh giá tình hình tài chính công ty.

Hy vọng với những chia sẽ từ bài viết trên về Accrued Expense là gì, các dạng Accrued Expense, phương pháp kế toán và tầm quan trọng của Accrued Expense, bạn đã bổ sung thêm được kiến thức trong lĩnh vực kế toán cho bản thân. Hiểu được tầm quan trọng của Accrued Expense để quản lý chi phí, tình hình tài chính công ty.

FILED UNDER : Tổng hợp

TAG :