Customs Broker Là Gì? Khái Niệm Và Điều Kiện Để Thành Lập Customs Broker

emailpower / 2022-06-18

Đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, nếu bộ chứng từ không được chuẩn bị kỹ lưỡng và không chính xác sẽ dẫn đến việc giao hàng tại cảng bị chậm, thậm chí là gây tốn rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp. Vì vậy, thủ tục thông quan chính xác, nhanh chóng và hiệu quả là vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa. Do đó các đại lý hải quan hay còn gọi là Customs Broker sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp. Bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu hơn Customs Broker là gì?

  1. Khái niệm

Customs Broker có nghĩa là đại lý hải quan trong tiếng Việt, còn được gọi là đại lý làm thủ tục hải quan. Đây là doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan, trong đó doanh nghiệp này sẽ thay mặt người xuất khẩu, nhập khẩu làm thủ tục hải quan; thực hiện toàn bộ hoặc một phần công việc liên quan đến thủ tục hải quan.

  • Trách nhiệm của Customs Broker

Đại lý hải quan (Customs Broker) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng mã số nhân viên của người khai hải quan làm thủ tục hải quan trong phạm vi được chủ cơ sở ủy quyền; giới thiệu và đề nghị Tổng cục Hải quan cấp mã số đại lý cho người có đủ điều kiện theo quy định. Đại lý hải quan phải thông báo cho Tổng cục Hải quan thu hồi mã số đại lý trong các trường hợp cụ thể.

Yêu cầu chủ nguồn hàng cung cấp đầy đủ, chính xác các loại chứng từ, thông tin để được thông quan hàng hóa và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng đại lý. Đồng thời, theo yêu cầu của cơ quan hải quan, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hàng hóa do chủ hàng hoặc thương nhân kinh doanh hải quan đứng tên khai báo. Cơ quan hải quan cũng yêu cầu các đại lý hướng dẫn về thủ tục hải quan, thủ tục thuế, hỗ trợ kỹ thuật thiết lập mối liên hệ với cơ quan hải quan và tham gia các khóa đào tạo.

Người khai hải quan chịu trách nhiệm về thông tin khai báo trên tờ khai hải quan kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu do chủ hàng cung cấp và thực hiện đúng phạm vi uỷ quyền quy định trong hợp đồng. Trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan là thương nhân nước ngoài thực hiện quyền kinh doanh xuất nhập khẩu thay cho chủ hàng mà không ở Việt Nam thì đại lý làm thủ tục hải quan phải có trách nhiệm thực hiện các hành vi sau đây: Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu theo luật hải quan, luật thuế và các luật khác có liên quan.

  • Điều kiện để thành lập Customs Broker

Để trở Customs Broker, doanh nghiệp phải là một trong các loại hình kinh doanh và phải có ít nhất 1 nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp và có chứng chỉ về khai báo hải quan, theo Điều 20 của Luật Hải quan năm 2014:

Điều kiện đối với Customs Broker:

Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh giao nhận hàng hóa, kinh doanh khai báo hải quan;

Có nhân viên đại lý giải quyết các thủ tục hải quan;

Có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng các điều kiện quy định như khai hải quan điện tử.

Điều kiện với nhân viên đại lý

Làm việc với tư cách là công dân Việt Nam

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kinh tế, luật hoặc kỹ thuật trở lên;

Có chứng chỉ nghiệp vụ khai báo hải quan;

Được cung cấp mã số nhân viên bởi cơ quan cấp cao hơn là Tổng cục hải quan làm thủ tục hải quan.

Thủ tục chứng từ đối với mỗi loại mặt hàng xuất hay nhập khẩu sẽ có những đặc điểm riêng biệt và không thể áp dụng giống nhau cho tất cả hàng hóa. Do đó, việc thành lập Customs Broker (đại lý hải quan) phải có những điều kiện và yêu cầu nghiêm khắc. Trên đây là nội dung về Customs Broker là gì? Khái niệm và điều kiện thành lập Customs Broker. Hy vọng sẽ đáp ứng vấn đề mà bạn quan tâm.

FILED UNDER : Tổng hợp

TAG :