Hình Thức Trình Bày Cv Mẫu Cho Ứng Viên Ngành Khoa Học

email4power / 10/15/2018

Là một nhà khoa học, sơ yếu lý lịch của bạn phải trình bày được đầy đủ thông tin của các nghiên cứu, thuyết trình, giảng dạy, và các kỹ năng của bạn.

Trong khi một bản lý lịch cho một công việc cụ thể chỉ có thể là một vài trang, một cv có thể bao gồm hàng tá trang nếu bạn có những thành tựu tốt trong sự nghiệp của mình. Sơ yếu lý lịch là một tuyên bố ngắn gọn về trình độ của bạn cho một vị trí cụ thể. Ngược lại, cv là một tuyên bố đầy đủ về kinh nghiệm, trình độ và giải thưởng của bạn. Đối với công việc học tập và nghiên cứu, định dạng khi viết cv thường phức tạp hơn so với viết cv thông thường.

1.Đầu cv của bạn với một phần có chứa tên pháp lý đầy đủ của bạn và thông tin liên lạc. Nếu bạn đang ở vị trí học tập, hãy sử dụng địa chỉ email của trường học của bạn.

2. Mở đầu cv của bạn với một bản tóm tắt ngắn về sự nghiệp và mục tiêu khoa học của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang viết cv cho một đơn xin việc. Bản tóm tắt giúp người đọc tập trung và cho phép cv của bạn truyền đạt một cách rõ ràng và cụ thể về bằng cấp, trình độ của bạn. Bạn có thể viết đoạn này khoảng ba đến bốn câu.

3. Định dạng từng phần dưới dạng hai cột, bên trái chứa năm và bên phải chứa thông tin chi tiết, ngoại trừ danh sách xuất bản của bạn và các kỹ năng bổ sung. Liệt kê các mục theo thứ tự thời gian ngược với mục gần đây nhất trước tiên. Trong phần như “Giải thưởng và Danh hiệu”, liệt kê nhiều mục dưới dạng danh sách sẽ cho nhà tuyển cái nhìn khái quát hơn.

4. Tiếp đến, bạn hãy tạp một phần giáo dục, liệt kê các danh hiệu bạn đã đạt được khi viết cv. Trong cột chi tiết, hãy liệt kê trình độ và lĩnh vực của bạn, tên trường đại học và địa điểm – thành phố và tiểu bang – của trường đại học. Ví dụ: viết “Cử nhân Khoa học, Hóa học. Đại học Harvard, Boston, Massachusetts”. Danh sách danh dự, luận án của bạn hoặc tiêu đề luận án, và các cố vấn luận án theo dạng liệt kê từng dòng.

5.Tạo một phần kinh nghiệm chuyên nghiệp chi tiết các công việc bạn đã tổ chức cho đến nay trong sự nghiệp khoa học của bạn. Liệt kê các dự án nghiên cứu bạn đã tham gia với các chi tiết về những đóng góp của bạn cho dự án. Ví dụ: liệt kê trải nghiệm như “Trợ lý nghiên cứu, Smith Lab. Đại học Harvard, Boston, Massachusetts”, tiếp theo là một danh sách làm nổi bật vai trò và đóng góp của bạn trong phòng thí nghiệm.

6.Tạo một phần riêng biệt trong cv bằng cách đề cập đến chi tiết các công việc khác không liên quan trực tiếp đến khoa học. Tuy rằng những công việc không liên quan đến vị trí mà bạn ứng tuyển nhưng điều đó cho thấy bạn đã làm việc chăm chỉ và đã thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

7.Tạo một phần liệt kê kinh nghiệm giảng dạy của bạn, các bài giảng công khai và công trình nghiên cứu trước đây nếu có. Bạn có thể liệt kê như ví dụ sau: “Giảng viên”, Giải phẫu của Hệ thần kinh “,” hoặc “Trợ lý giảng dạy”, “Hóa học vô cơ tiên tiến”.

8.Tạo một phần liệt kê các kỹ năng bổ sung không được đề cập trong bản tóm tắt các dự án nghiên cứu của bạn. Chúng có thể bao gồm phần mềm, nhạc cụ hoặc phương pháp mà bạn có chuyên môn trong việc sử dụng, nhưng không đóng vai trò chính trong một trong các dự án nghiên cứu của bạn. Định dạng phần này dưới dạng danh sách có dấu đầu dòng và không kèm theo ngày tháng năm.

9.Bạn có thể kết thúc CV của bạn với phần liệt kê thông tin liên hệ để bạn tham khảo, chẳng hạn như cố vấn nghiên cứu hoặc tiểu bang, các trang web nghiên cứu khoa học,…