email4power / 02/12/2019

Các yếu tố cơ bản làm nên CV

Nhà tuyển dụng  xem sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn chỉ với một mục tiêu là xem bạn có phù hợp hay không.

Tuy rằng không có khuôn khổ cho một chiếc CV tốt nhất nhưng khi viết CV, bạn phải bao gồm các yếu tố sau:

Thông tin chi tiết của bạn

– Bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn để bất kỳ nhà tuyển dụng nào cũng có thể liên hệ với bạn một cách dễ dàng.

Tuyên bố cá nhân

– Hãy viết CV có một đoạn slogan cá nhân giúp bạn ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đọc và lôi kéo họ tìm hiểu thêm về bạn. Tuy nhiên đừng viết quá dài dòng, thay vào đó hãy sử dụng kỹ năng chính của bạn và liên hệ nó với công việc bạn đang ứng tuyển để cho nhà tuyển dụng thấy tại sao bạn là ứng viên tìm việc làm tiềm năng.

Kinh nghiệm làm việc
– Hãy liệt kê việc làm và chức vụ gần đây nhất của bạn, sau đó  trình bày tiếp các CV trước đó bao gồm tên, địa điểm, trang web và ngày làm việc của bạn cho mỗi công ty bạn đã làm việc.

Sử dụng các gạch đầu dòng để làm nổi bật trách nhiệm và thành tích của bạn trong từng vai trò để người duyệt CV của bạn có thể nhanh chóng xem xét kinh nghiệm của bạn và yêu cầu công việc từ công ty họ.

Giáo dục
– Một lần nữa, theo thứ tự từ thông tin mới đến cũ hơn, cung cấp chi tiết ngắn gọn về trình độ học vấn và chuyên môn của bạn cùng với thành tích trong quá trình học nếu có.

Kỹ năng
– Bạn phải xem kỹ những kỹ năng nào bạn thật sự có do kinh nghiệm làm việc. Ngoài ra các kỹ năng ngoại ngữ, quản lý dự án cũng rất quan trọng.

Bạn có thể chứng minh với nhà tuyển dụng bằng các dự án thực tế hoặc là bằng cấp các khóa học kỹ năng mềm, bằng toeic, ielts mà bạn có.

Sở thích và thói quen

– Những thông tin này thường không bắt buộc và thường được đưa vào cuối của CV xin việc. Mục đích là cung cấp cho người phỏng vấn một bức tranh hoàn thiện và một điểm cá nhân để có thể thảo luận trong buổi phỏng vấn.

Tài liệu tham khảo

– Không cần thiết phải liệt kê, nhưng bạn nên nói rõ bạn có thể cung cấp nếu được yêu cầu. Nếu đây là công việc đầu tiên của bạn, bạn nên đề cập đến gia sư hoặc cố vấn.

Bố cục rõ ràng và đơn giản

– Luôn giữ CV của bạn ở hai trang A4. Mọi người nên dễ dàng đọc CV của bạn để tìm thông tin họ đang tìm kiếm, Mục đích để bạn viết CV không phải là để bạn có được công việc, mà là để bạn có được một cuộc phỏng vấn tìm việc làm.

Luôn nhớ rằng bạn không viết CV cho chính mình, bạn đang viết nó cho người đọc của bạn. Khi bạn viết CV, hãy đặt mình vào vị trí của họ. Giữ nó ngắn gọn và thú vị.

Do khối lượng thông tin lớn mà họ nhận được, một nhà tuyển dụng thường sẽ dành tối đa 20 giây để xem xét từng CV, vì vậy điều quan trọng là phải làm cho đúng. Nếu bạn làm theo cấu trúc được nêu ở trên, bạn đang đi đúng hướng để trình bày thông tin một cách rõ ràng, ngắn gọn và thuyết phục.