emailpower / 02/12/2019

Các yếu tố cơ bản của một CV là gì?

CCho
dù nhà tuyển dụng tiềm năng yêu cầu xem sơ yếu lý lịch hoặc CV, họ sẽ tìm kiếm
một điều - một tài liệu chứng minh tại sao bạn là ứng viên tìm việc làm lý tưởng để đầu tư thời
gian và tiền bạc của họ. Về cơ bản đó là một tài liệu quảng cáo, xác định chính xác điểm
bán hàng độc đáo khiến bạn nổi bật giữa đám đông.

Không có định dạng được sử dụng phổ biến, nhưng khi viết CV, bạn phải bao gồm các yếu tố sau:

Thông tin chi tiết của bạn - Bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn để bất kỳ nhà tuyển dụng quan tâm nào cũng có thể liên hệ với bạn một cách dễ dàng. Thông tin như quốc tịch, tuổi và tình trạng giấy phép lái xe là tùy chọn.
Tuyên bố cá nhân – Hãy viết CV có một đoạn tuyên bố cá nhân giúp bạn ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đọc và lôi kéo họ tìm hiểu thêm về bạn. Hãy cẩn thận đừng nhồi nhét quá nhiều. Thay vào đó hãy sử dụng kỹ năng chính của bạn và liên hệ nó với công việc bạn đang ứng tuyển để cho nhà tuyển dụng thấy tại sao bạn là ứng viên tìm việc làm tiềm năng.
Kinh nghiệm làm việc - Trước tiên hãy liệt kê vị trí gần đây nhất của bạn, tiếp tục theo thứ tự thời gian đảo ngược bao gồm tên, địa điểm, trang web và ngày làm việc của bạn cho mỗi công ty bạn đã làm việc. Nhằm mục đích sử dụng các gạch đầu dòng bất cứ nơi nào có thể để làm nổi bật trách nhiệm và thành tích của bạn trong từng vai trò để người quét CV của bạn có thể nhanh chóng kết hợp kinh nghiệm của bạn với mô tả công việc của họ.
Giáo dục - Một lần nữa, theo thứ tự thời gian đảo ngược, cung cấp chi tiết ngắn gọn về trình độ học vấn và chuyên môn của bạn cùng với điểm số bạn đạt được. Nếu bạn đang tìm kiếm công việc đầu tiên kể từ khi rời khỏi trường, hãy đưa thông tin này lên trên bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào.
Kỹ năng - Cho dù bạn có nhận ra hay không, bạn sẽ chọn được nhiều kỹ năng trong nhiều năm, một số hữu hình, một số ít thì vô hình. Bao gồm các kỹ năng tin học bạn đã sử dụng cũng như bất kỳ kỹ năng ngoại ngữ nào bạn có được và nêu rõ bạn đang ở cấp độ cơ bản, trung cấp hoặc nâng cao. Các kỹ năng như giao tiếp và quản lý dự án khó chứng minh hơn và cần được sao lưu bằng các ví dụ.
Sở thích và thói quen – Những thông tin này thường không bắt buộc và thường được sử dụng để lấp đầy không gian ở cuối tài liệu. Ý tưởng là cung cấp cho người phỏng vấn một bức tranh hoàn thiện và có lẽ, một cái gì đó cá nhân hơn để thảo luận tại một cuộc phỏng vấn tìm việc làm.
Tài liệu tham khảo - Không cần thiết phải liệt kê, nhưng bạn nên nói rõ rằng bạn có thể cung cấp theo yêu cầu. Nếu đây là công việc đầu tiên của bạn, bạn nên đề cập đến gia sư hoặc cố vấn. Rõ ràng bạn sẽ cần chọn các tài liệu tham khảo mà bạn tự tin sẽ đưa ra nhận xét tích cực, nhưng bạn cũng nên đảm bảo rằng chúng sẽ dễ dàng được liên hệ bởi các nhà tuyển dụng tiềm năng khi đến lúc.
Bố cục rõ ràng và đơn giản - Luôn giữ CV của bạn ở hai trang A4. Mọi người nên dễ dàng đọc CV của bạn để tìm thông tin họ đang tìm kiếm, Mục đích để bạn viết CV không phải là để bạn có được công việc, mà là để bạn có được một cuộc phỏng vấn tìm việc làm. Luôn nhớ rằng bạn không viết CV cho chính mình, bạn đang viết nó cho người đọc của bạn. Khi bạn viết CV, hãy đặt mình vào vị trí của họ. Giữ nó ngắn gọn và thú vị. 
Do khối lượng thông tin lớn mà họ nhận được, một nhà tuyển dụng thường sẽ dành tối đa 20 giây để xem xét từng CV, vì vậy điều quan trọng là phải làm cho đúng. Nếu bạn làm theo cấu trúc được nêu ở trên, bạn đang đi đúng hướng để trình bày thông tin một cách rõ ràng, ngắn gọn và thuyết phục.